Verejnazakazka.sk | Kontakt

E-mail

info@verejnazakazka.sk

Impressum

Službu monitoring verejného obstarávania prevádzkuje spoločnosť Dolphio Technologies Bulgaria GMBH.

verejnazakazka.sk prevádzkuje spoločnosť Dolphio Technologies Bulgaria GMBH.
Názov spoločnosti: Dolphio Technologies Bulgaria GMBH Sídlo: Sofia, PK 1113, ул. „Nikolaj Kopernik“ č. 17, et. 1, Kancelária 1. Bulharsko Meno

Zástupcu: János Rovnyai

Email: info@verejnazakazka.sk

Obchodné registračné číslo: 203069007

Napíšte správu alebo požiadajte o spätné volanie!


    Sledujte verejné súťaže s Verejnazakazka.sk!